Bli människofiskare!

Denna text är riktar sig mest till våra herdar som behöver våra böner, så att de stärks i sin kallelse. Till dem som har gett sitt liv och låtit sig vigas till att tjäna Herren men som låter sig drunkna i pappersarbete istället för att med den Helige Ande sprida tron! Våra präster är som oss alla andra, syndare som försöker komma rätt. De har fått en kallelse av vår Herre att leda Hans flock på den rätta stigen. I deras händer ligger vår framtid, vår räddning och vårt liv! Tyvärr är det många som glömmer det. De blir bekväma i sina församlingar och långsamt så släcks den troende aktivisten i dem. De firar den heliga mässan, äter kakan under kyrkkaffet, klagar över bristen på kateketer och spenderar den resterande tiden åt att prata om församlingens ekonomiska problem.

Men ni är kallade till så mycket mer! I era händer har Jesus Kristus överlämnat sin kyrka på jorden! Ni är de inom tron utbildade, kyrkans försvarare! Men känner ni er flock? Vet ni vad vi unga kristna i Sverige får gå igenom? Ger ni oss de verktyg som vi behöver för att försvara vår vackra kyrka? Vi ses som pedofiler, homofober, kvinnohatare och en massa andra äckliga saker. Tar ni på er ansvaret att samla oss och lära oss sanningen? Många av kyrkans ungdomar har gått vilse för att ni väntar på att de ska komma till er istället för att ni ska gå till dem. Letar ni upp de förlorade fåren (Matt 18:12)? Det är som f. Witold sa: Dags att vakna upp och reflektera! Om inte ni som är våra herdar lär oss den kunskapen som behövs för att vi ska kämpa den goda kampen för vår Herre, kommer vi att vara förlorade. I era händer har vår Herre lagt sin tillit.

Det räcker inte på långa vägar att endast predika i några minuter varje söndag och anse sig ha uppfyllt sin kvot. Falska budskap sprids på gathörnen varje minut! Var inte rädda för att ge er själva"huvudvärk" eller för att det ska bli obekvämt, för då faller ni från er kallelse och lever för er själva istället än att ge ert liv till Herren. Då herden inte aktivt leder sin flock så skingras den.

Mina älskade bröder, ni är kallade till att fiska människor: "Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare" (Matt 4:19).

"Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det." (Mark 8:34-35).

"Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd." Luk 10:2


Låt oss alla be för vår kyrkoherde så att trons gnista blir så stark hos honom att den upptänder tron hos alla han möter.