Vad betyder rosenkransen för dig?


Den vackra, heliga och underbara rosenkransen!


Du kanske bär en rosenkrans runt halsen, eller har den i fickan... kanske hängande över sängkanten. Vad betyder den för dig? Vad betyder korset för dig? Vad betyder den första bönen för dig? Vad betyder de resterande 54 bönerna?

Några ord som borde eka i ditt sinne medan du reflekterar är räddning, härlighet, kärlek, tillit till Gud, världens Drottning och hennes tillit till vår Skapare. Men även att det är det starkaste skyddet mot all form av ondska, den utgör en handling av ödmjukhet och är till för den som tror med sitt hjärta mer än med sina ögon. Det här är vad rosenkransen betyder och mycket mer!

Den är räddningen för att precis som helige Louis de Montfort sade
"Om du ber Rosenkransen med trofasthet intill döden, så försäkrar jag dig att trots dina synders allvar kommer du att få en är ärekrans som aldrig vissnar. även om du står på förbannelsens brant, även om du har ena foten i helvetet, även om du har sålt din själ till djävulen, såsom häxmästare som sysslar med svart magi gör, och även om du är en kättare lika envis som en djävul, förr eller senare kommer du att omvända dig och förbättra ditt liv och rädda din själ, om och lägg väl märke till vad jag säger - om du ber den Heliga Rosenkransen andäktigt varje dag intill döden med avsikt att få veta sanningen och ångra dina synder och få förlåtelse för dem."

Den är härlig just för att du aldrig kommer må bättre än när du har bett den från start till slut med hela ditt hjärta. Du är fylls av Guds kärlek, av den Heliga Andens närvaro inom dig. När du är klar med att be rosenkransen kommer du inte att kunna ta bort leendet från dina läppar och du kommer verkligen känna kärlek i ditt hjärta.
Rosenkransen är kärlek för att den är vår Drottnings räddning till oss! Med rosenkransen kan du rädda själar som blir leda av djävulen till hans äckliga håla. Rosenkransen är kärlek just för att den utstrålar vår moder Marias kärlek till sin son. Ordet rosenkrans betyder just en krans av rosor och vilket bättre sätt finns det att visa någon att man älskar dem, än genom att ge dem en krans av underbara rosor. 
Vår heliga rosenkrans är verkligen det renaste vapnet mot ondska.  Precis som den helige Louis sade; Även om satan har frestat dig med många svåra synder, om han redan vunnit 50% av dig och är på väg att ta över hela dig, så kan du fortfarande räddas! Försök att greppa detta, även om satan har tagit över halva dig så kan du räddas. Jag kan inte beskriva styrkan av det mest rena vapnet. 

Skulle du sammanfatta den härliga och heliga Rosenkransen på så kort sätt som möjligt så skulle du säga ”En nådegåva av tillit till Gud, Jesus Kristus vår skapare”. Precis som bröllopet i Kana så visste vår heliga Drottning inte vad Jesus Kristus skulle göra efter att hon påpekat att vinet var slut men en sak var hon helt säker på, att Gud skulle göra det mest perfekta! Hon litade fullständigt på vår Herre!! 

Joh 2- 3:5 
Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.”   
Här visar hon oss svart på vitt hur vi ska och bör lägga all vår tillit på Herre, speciellt under svåra tider, att vi inte ska tappa tron utan stärkas och glädjas.