Uppförsbacken för dig närmare Gud!


Låt oss tacka och ta emot och sedan dela med oss! 

Min Herre ju mer Du ger oss desto mer vill vi ha. Vi har fått in det i våra huvuden att ju mer vi har desto mer välsignade är vi. Vi mäter Guds kärlek med hur mycket pengar vi har, hur glada vi är, hur långt vi har kommit i vår karriär, antalet saker vi äger eller hur stor familj vi har. Missförstå mig inte, allt det där är definitivt en underbar välsignelse som vi har fått av vår Herre genom vår bön till Honom eller våra förböner till vår härliga moder och himlens helgon (som ber för oss). Många människor får ändå mycket utan någon personlig bön. Jesus sade:
"Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? – Matt 6: 25-26 
Samtidigt får man inte glömma Matt 6:19–21
Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
Om vi mäter Guds kärlek bara genom det materiella hur blir det då för de som lever i gatorna på Calcutta, för de som lever mellan sönderbombade hus i Bagdad eller de som gömmer sig i grottor och källare i Afghanistan för att fira mässa. Är då dessa människor inte välsignade av Gud? Har de blivit bortglömda av deras Skapare? Absolut Inte, dessa människor är minst lika välsignade om inte mer!

Vår Herre låter hinder, stora som små uppstå på din väg för att låta dig stärkas i tron, så att du alltid ska tänka på Honom och tacka Honom för det minsta du har. Det är genom hindren i ditt liv som du utvecklar din tro som mest, det är då du blir tvingat till att ta ett steg tillbaka och börja fundera på Gud. Vissa börjar klaga och klaga på Honom, andra ber Honom om förtydligande (”Jag som har varit så bra varför händer detta mig”), vissa blir helt förbannade och börjar misstro Gud och ifrågasätta Honom (”Om Gud finns varför händer..”) och några gör det värsta, de packar sin tro och slänger den i papperskorgen. Men så finns det som gläds och tackar Gud!

Vårt liv kommer vara fylld av hinder och uppförsbackar! Vår Herre Jesus Kristus testades av djävulen, han hånades och korsfästes. Varför ska vi tro att vi som bär vår kors och går i hans fotspår kommer ha det enklare i livet?
Saliga är ni när man för Människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Luk 6: 22-23
 Din största glädje och välsignelse kommer du att hitta på toppen av ditt hinder!