Präster som har det svårt - Låt oss be för dem!


Det finns många präster som har det svårt. De kanske lever ett otroligt ensamt liv i en liten församling ute i någon mindre ort utan andra präster. Kanske beror det på att vänner och familj bor hemma i Polen och kontaktnätet helt enkelt saknas. Kanske lider de utav att de lider av en personlig kris och helt enkelt ifrågasätter sin egen prästkallelse. Oavsett problemet så finns de i många skiftande former och det finns många präster som lider i det tysta. Jag har till och med hört talas om präster, i andra stift, som helt enkelt har lidit så till den grad, att de har valt att avsluta sitt liv genom självmord. Det är en tragedi helt klart.

Påvens allmänna böneintention för novembermånad är för präster som lider och har det svårt.  Att ens påven uppmärksammar detta på detta sätt kan bara betyda en enda sak; det är många präster som lider och har det svårt för tillfället.

Alla människor har en fiende: djävulen, som försöker ta bort det hopp som vi har. Jag tror att detta är extra sant gällande våra präster.

Jesus citerar vid den sista måltiden profeten Sakarja och sade:

Jag skall dräpa herden, och fåren i hjorden skall skingras.”
[Matt 26:31]

En av djävulens strategier för att få oss på fall är att attackera våra herdar; våra präster och biskopar. Låt oss därför alltid vara nära våra präster med våra böner och tillgivenhet så att de kan fortsätta vara herdar i enlighet med Guds Hjärta. Det Hjärta som Jesus visade oss. Hans heliga Hjärta är starkt och fullt av kärlek. 

Må vi be, i enlighet med påvens intentioner, för alla präster men speciellt för de präster som har det svårt att de finner Herrens Hjärta och där finner ro, stöd och bekräftelse. Låt oss be i enlighet med påvens intentioner för denna månad att präster som har det svårt får stöd och hjälp i sitt lidande så att de kommer över sina tvivel och blir styrkta i sin trohet. Amen.