Låt oss tömma skärselden på själar!

Den helige Gertrud fick vid ett tillfälle en uppenbarelse där Jesus lovade att befria 1000 stycken själar ur skärselden varje gång man bad denna bön med uppriktighet i hjärtat.


"Evige Fader jag frambär åt dig din gudomlige Sons dyrbaraste blod, i förening med alla mässor som firas över hela jorden idag, för alla heliga själar i skärselden, för syndare överallt, för syndare i den universella Kyrkan, för syndare i mitt eget hem och i min egen familj."

Låt oss se till att tömma skärselden på själar!