Johannes Klimakos om kyskhet


"Den människa som beslutar sig att kämpa gentemot sitt kött och att överkomma det genom egna ansträngningar kämpar förgäves. Sanningen är att den att så länge inte Herren stjälper omkull köttets hus och bygger ett själens hus, så kommer den människa som vill övervinna det iakttagit det och fastat för ingenting. Frambär till Herren din naturs svaghet. Medge din oförmåga och, utan att du vet det, kommer du vinna kyskhetens gåva för dig själv." 

 Om inte detta är självhjälpsknep så vet jag inte vad det är. Steg ett: erkänn din maktlöshet över ditt beroende. Om det är alkohol så kommer jag inte lyckas klara av bemästra mitt alkoholberoende utav egen kraft. Samma gäller för lust, ett beroende till passioner.

Citat ursprungligen från fr. David Abernethy CO.