Gustav

Jag heter Gustav Ahlman och är sedan hösten 2014 seminarist på S:t Sigfrids prästseminarium i Uppsala. Jag är uppvuxen i Södertälje och har varit aktiv i Svenska kyrkan, innan jag på pingstafton 2006 togs upp i den Katolska Kyrkans fulla gemenskap. Sedan dess har jag hunnit med att avlägga mastersexamen i industriell ekonomi med japansk inriktning vid Linköpings Universitet, samt arbeta tre år som certifieringsingenjör på Scania. Under mina första år som katolik skrev jag regelbundet i SUK:s medlemstidning Sucken, och under den kateketiska kongressen i september 2013 fick jag höra talas om Confessiones och blev tillfrågad att börja skriva här. 

Jag tror mycket på möjligheten att evangelisera genom liturgins skönhet, precis som påven Franciskus skriver i sin apostoliska uppmaning Evangelii Gaudium: "Kyrkan evangeliserar och blir själv evangeliserad genom liturgins skönhet, som både är ett firande av uppdraget att evangelisera och källan till hennes förnyade själutgivelse." (nr 24). Inte minst tror jag att kyrkomusiken, i synnerhet den gregorianska sången, har en oerhörd potential att hjälpa människar att öppna sina hjärtan för Kristus och lyfta själen till Herren, och jag försöker således så gott jag kan bidra till att detta ska bli möjligt. 

Pax vobiscum.Mina texter: