Att växa i tron gör ont...


Häromdagen medan jag lunchade med en vän hamnade vi i en diskussion kring Teodicé problemet. Min vän har fått uppleva mycket lidande de senaste två åren och kämpar med sin tro. Han ställer frågan varför? Om Gud är god varför all smärta? Om Gud är allsmäktig varför låter Han allt det onda ske? Ju mer han reflekterar över sitt liv desto längre bort kommer han från Gud, därför har han valt att sluta tänka och ifrågasätta då han börjar dras till agnosticismen.
Men det är viktigt att fortsätta ställa frågor, för söker man så skall man finna (Matt 7:7). Är det sanningen man är ute efter, så kommer den att i slutändan leda till Honom (Joh 14:6).  

Om Gud är god varför tillåter han det onda?
Det finns en berättelse om helige Augustinus, att han en dag promenerade längst en strand och försökte förstå Guds mysterier, försökte greppa Honom. Medan han funderade såg han en liten pojke gräva ett hål i sanden. Pojken tittade upp mot Augustinus och sade ”Kan hela havet få plats i det här lilla hålet?” Augustinus började skratta och svarade att det är klart att hela havet inte kan få plats där. Pojken sade då ”Varför förväntar du dig att du ska kunna förstå Gud?”.

Även om smärtan ibland för oss är oförståelig, inser vi som kristna att vi inte är värdiga eller har kapaciteten att fullständigt begripa Gud. Utifrån Bibeln får vi veta att det inte är Guds vilja att människan ska lida men att Han tillåter det. Lidandet är en konkret konsekvens av den fria viljan, som finns så att vi kan vara kapabla till att utföra godhet, till att älska. Inget lidande går dock till spillo - Katekesen (324) skriver ”Tron ger oss säkerhet om att Gud aldrig skulle tillåta det onda om han inte lät det goda komma ur själva det onda, på vägar som vi först i evigheten skall få kännedom om” .

”Om Gud är allsmäktig (omnipotent) varför kan Han inte få oss att älska Honom utan den fria viljan och därmed utplåna lidandet?”
C. S Lewis gav i sin bok ”The Problem of Pain” ett rätt bra svar på denna fråga:
“If you choose to say, 'God can give a creature free will and at the same time withhold free will from it,' you have not succeeded in saying anything about God: meaningless combinations of words do not suddenly acquire meaning simply because we prifex to them the two other words, 'God can.'

It remains true that all things are possible with God: the intrinsic impossibilities are not things but nonentities. It is no more possible for God than for the weakest of His creatures to carry out both of two mutually exclusive alternatives; not because His power meets an obstacle, but because nonsense remains nonsense even when we talk it about God.” 
Det är som att ställa frågan: Kan Gud både existera och inte existera (han är ju allsmäktig)? Tar man bort möjligheten för oss att själva välja kärleken, så kan vi aldrig älska.

Lidandet ställer dig mot väggen!
“God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains: it is His megaphone to rouse a deaf world...” C.S Lewis
 Lidande påminner oss att vi är dödliga (memento mori) och ställer oss frågan ”Vad är meningen med ditt liv?”
Det är exempelvis meningslöst att leva med en smärtsam sjukdom om Gud inte finns, det är meningslöst att kämpa för sina egna eller andras rättigheter om Gud inte finns. Allt är meningslöst utan Gud. Varför ska du ens gå upp på morgonen? Din existens eller icke existens spelar ingen roll utan Honom!  Därför är det som ateist eller agnostiker väldigt svårt att leva med lidande, vilket förklarar varför anhängare till den nya ateismen eller ”humanisterna” som de väljer att kalla sig i Sverige eftersträvar en legalisering av dödshjälp och friare aborter m.m.
Som kristen omfamnar man däremot smärtan, för det är först då som vi på riktigt får möjligheten att välja Honom. Lidande leder oss närmare Gud. Om du aldrig får utstå smärta har du egentligen aldrig gjort ett riktigt val till att tillhöra Honom. Sann kärlek är inte att följa Hans vilja när allt går bra i ens liv, utan att fortsätta välja Honom när man befinner sig i djupet av sitt lidande. 
”Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig” Matt 10:38

Lästips om lidande:

Om lidande på Youtube: