Är du hjärntvättad?

Är det någonting som jag tycker är störande så är det människan. Ja, du läste rätt, människan är störande! Jag förbryllas ibland över hur ignoranta vissa personer kan vara... De anklagar våra präster för att vara pedofiler, anklagar oss för att vara hjärntvättade och kyrkan för att vara en maktgalen instans som vill styra världen. 

Vi anses vara hjärntvättade för att vi väljer att följa Guds bud. Samtidigt bortser man från det faktum att hela världen, oavsett nation är uppbyggd på lagar, regler och plikter. Att säga till en person som starkt tror och lever efter sin katolska tro att "du är hjärntvättad" är som att anklaga en laglydig svensk för att vara "hjärntvättad", bara för att den personen väljer att exempelvis inte köra mot rött! Ingen anklagar Sveriges Riksdag för att inge oss med propaganda (eller väldigt få gör det), trots att större delen av vårt beteende som svenska medborgare påverkas av vad vi i lagens mening får och inte får göra. 

Visst följer jag den svenska lagen (vare sig jag vill eller inte - för det är inget som jag kan välja bort utan att få utstå påtagliga konsekvenser), men jag tror också på något större än just ett litet enskilt lands rättsväsende - jag tror på Guds lagar! Så om jag är hjärntvättad för att jag väljer att följa de plikter som är ålagda mitt hjärta är du minst lika hjärntvättad för att du tvingas följa Sveriges lagar. Summa summarum så agerar du också efter pliktetiska normer...