Satan bygger inte upp, utan river ner!

I Faderns och Sonens och den heliga andens namn Amen!
Mina vänner satan kan aldrig bygga upp något, han är den äckliga ormen som kryper bland perfekt byggda hus för att förgifta dem och fylla dem med termiter. Men huset som är skyddad av det starkaste och vackraste medlet kommer ormen aldrig att kunna förgifta. Den byggnaden som är skyddat av den Heliga Anden kommer aldrig att falla. Satan bygger inte, utan samlar skräp för att lägga i en hög, en hög som lätt spolas bort av det minsta barnet som är fylld av den Heliga Anden! Kom ihåg att Jesus Kristus är den enda arkitekten som kan bygga den vackraste, största och starkaste huset. En byggnad som aldrig kan mätta ögats hunger. Ju mer du kollar på den desto mer vill du se och känna den. Du är den byggnaden! Så fyll dig själv med Jesu Kristi kärlek, fyll dig själv med den Heliga Anden och bjud in andra till att lära känna Honom. Låt dig inspireras av den Helige Anden och sprid Honom till varje hus som behöver Honom. Var inte rädd för de bröder som vill döda din kropp, för de kan aldrig komma nära din själ när den är fylld av Honom som har skapat dig!