Hur visheten fostrar en människa


Här ett stycke från en bok som tillhör apokryferna. Apokryferna finns oftast med i den svenska bibeln, men anses av kyrkan inte egentligen höra hemma där. Med andra ord ska inte vi katoliker tolka dem som Guds ord. Vissa texter i apokryferna är roliga andra är vettiga. Här är ett stycke ur Syraks bok som ändå ger lite tröst inför tentor och diverse provperioder. 
Lycka till kompisar! 


Visheten ger sina söner framgång och tar sig an dem som söker henne.Att älska henne är att älska livet,rik på lycka blir den som vaknar tidigt för hennes skull.Den som äger henne vinner ära,och där hon går in följer Herrens välsignelse med.De som tjänar henne gör tjänst inför den Helige,och de som älskar henne blir älskade av Herren.Den som lyder henne skall döma folken,och den som följer henne kan vila tryggt.Om han litar på henne blir hon hans egendomoch förblir i hans efterkommandes ägo.
Ty först leder hon honom på slingrande vägar,hon låter honom känna ängslan och skräckoch ger honom ingen ro med sin hårdhänta uppfostranförrän han litar fullkomligt på henne.Hon prövar honom med sina krav,men sedan går hon raka vägen tillbaka till honom,ger honom glädje och röjer sina hemligheter för honom.Men lockas han vilse, överger hon honomoch lämnar honom åt undergången. 


Jesus syraks vishet 4: 11-19