Hopplöst? Be en novena till helige Judas Taddeus

Oktober är ju rosenkransens månad, men också en månad då många kan känna sig förtvivlade. Så varför inte kombinera dessa två med att ta med en bön till den Helige Judas Taddeus? Han var en av apostlarna och är mest känd för att vara skyddshelgon för hopplösa fall.
Taget från http://www.grabroderna.vel.pl om detta helgon:
"Brukar kallas för oslagbar. De som har stor devotion till den Helige Judas brukar be denna Rosenkrans som novena under nio dagar inför viktiga händelser eller i bekymmersamma situationer. Själva rosenkransen är gjord av tre grupper med tre gröna (eller vita) kulor vardera. På ena sidan sitter ett krucifix och på den andra sidan en medalj av Aposteln Judas Taddeus."
Bönen man brukar be till honom går som följande:
Helige Judas, Apostel och Martyr, / stor i dygd och rik på underverk. Du heliga släkting till vår Herre Jesus Kristus och trogne förebedjare för alla dem som ber om din särskilda hjälp i nöd och bekymmer. Jag kommer till dig med fullt förtroende och ber dig ödmjukt om hjälp. Förbarma dig över mig och över min bön. I gengäld vill jag göra ditt namn känt och älskat och få allt fler att ta sin tillflykt till dig.