Heliga Rita

Skyddshelgon för omöjliga fall, mot blödning, ofruktsamhet, ensamhet, tumörer och olyckliga äktenskap   

Jag beundrar heliga Rita för allt hon kämpade för i tron! Hon ville bli nunna sen ung ålder men hennes föräldrar hade andra planer och hon blev bortgift mot sin vilja. Hennes man var väldigt våldsam, men heliga Rita bad mycket för honom och han började omvända sig kort innan han dog. Ritas man blev nämligen mördad varav hennes 2 söner blev väldigt hämndlystna och ville hämnas på faderns mördare. Heliga Rita bad då ivrigt till Gud att han hellre tar hennes söner till sig än att låta dem ska få en mördares blodiga händer. Båda insjuknade i hög feber och då sa hon: Fader om dem kan omvända sig gör dem friska annars ta dem till dig , Må din vilja ske  Båda hennes söner dog. 

Det redan förutspått i Guds plan att heliga Rita skulle gå till kloster men Gud hade andra planer först för henne, däribland att hon skulle bli fru, mamma, änka och lida mycket innan klostret och ännu mera i klostret. Heliga Rita bad Gud om att låta henne förena sig i hans lidande och så fick hon törntaggen i pannan 

Hennes förmåga att med Guds hjälp övervinna det till synes oöverstigliga hinder, hennes brinnande kärlek till den korsfäste och sin nästa har gjort att människor över hela världen har tagit henne till sina hjärtan