Anamarija


Jag heter Anamarija, är lärarstuderande som håller i trosundervisningen i min församling. Varför jag har valt att tacka ja till att skriva på Confessiones är för att jag vill dela med mig av mina tankar kring min tro och även läsa och lära mig av andra unga katolikers tro. Ett mål med mitt skrivande är att få andra unga katoliker att förstå att de inte är ensamma i deras frågor kring tron. 

Texter jag har skrivit: 
Lidande och meditation 
Varför är vi blinda för det som är gott?
Känner någon kateket igen sig?
Mitt besök hos karmelitsystrarna i Glumslöv