15 steg till ett bättre kristet liv1. Följ Jesu exempel hela tiden. 

Följ Jesus största påbud: Älska Gud fullt ut och alla andra människor även om de behandlar dig felaktigt och vare sig du känner dem eller inte. Jesus säger vidare i Johannes 13:15, " Jag har gett er ett exempel som ni ska följa: Gör som jag har gjort med er.  Om du bara går till kyrkan, kommer du bli en svag kristen och prövningarna kommer att förstöra ditt liv. Men om du går till kyrkan och läser Bibeln varje kväll, kommer du bli en stark kristen.

2. Erkänn att du gör felaktigheter och ångra dig - ändra din attityd och bed. 
Var inte för hård mot dig själv om du misslyckas - erkänn det istället, dra dig själv i kragen, lita på gud och gå vidare.

3. Läs och gör det bibeln säger.
Matteus 4:4 - Jesus svarade. "Det är skrivet: Människan skall inte leva av bröd alena, men istället av varje ord som kommer ut ur Guds mun.

4. Tillåt Gud att förändra dig.
Som Jesu följare kan du inte ändra dig själv, endast Gud kan göra det. I Hesekiel 36: 26-27 står det "Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem." I Efesierbrevet står det: Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

5. Inse att du kommer att bli förföljd pga din tro.
Låt inte andras attacker försvaga din tro. Ha modet att göra gott ändå och inte döma andra.  2 Timotheosbrevet 3:12 " Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.

6. Lägg undan tid för effektiv och meningsfull bön. 


7. Försök att se saker ur andra synvinkel, även om du personligen inte håller med. 

Be att dina fiender får frid och blir välsignade, detta kommer att hjälpa både dig och dem.

8. Var tålmodig med människor som inte gör dig lycklig eller tom irriterar dig.
Jobba på att försöka förlåta de som har sårat dig. Du måste lära dig att älska dina fiender. Gud älskar alla människor och vi behöver också göra det. Säg hejdå till selektivt älskande. Om du har svårt att älska dina fiender, be till Gud att förse dig med förståelse genom den Heliga anden.
6


9. Ta hand om människor som är i behov när de ber dig om hjälp. 
Joh 2:14 "Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? OM en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: Gå i frid, håll er varma och är er mätta, men inte ger dem vad koppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död.

10. Behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.
Även små agerande av godhet såsom att hålla en dörr öppen för någon är goda handlingar.

11. Sträva efter att leva ett tyst liv.
Du borde göra det din ambition att leva ett fridfullt liv. Sköt dina egna affärer  håll dig borde från högmod som sägs vara modern av alla synder.

12. Dela med dig öppet om din tro. 
Lev ditt kristna liv genom handlingar som kommer att visa andra att Gud finns i ditt liv. Stå alltid upp för din tro och för goda kristna gärningar.

13. Ansträng dig för att engagera dig med andra kristna.
Det är underbart att kristna kan samlas ihop i kyrkan och under bibelstudiekvällar. Detta kommer att stärka dig i din kristna tro.

14. Lev som du lär...
Jesus förser oss med ett väldigt bra exempel i Matteus 7: 3-5 " Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga.

15. Engagera dig i välgörenhetsarbete. 
Välgörenhetsarbete är ett bra start för en kristen som är säker eller osäker av vad Gud vill att de ska göra. Exempelvis, du skulle kunna ta ett skift på ett soppkök nära dig, eller besöka folk som bor på äldreboende.

With love, Marsha