Vill du rädda liv? Nu har du chansen!Inom EU finns det nu ett initiativ som heter "One of Us" som kämpar för att inga skattepengar ska gå till projekt som förstör mänskliga embryon samt kloning av människor.
Hittills har man lyckas samla 1 miljon underskrifter, vilket enligt Lissabonfördraget innebär att EU-kommissionen och EU-parlamentet är tvungna att behandla ärendet. Men den ansvarige för Österrikes  One of Us säger till Kathpress att man vill utöka antalet röster, för att öka sannolikheten att man har passerat 1 miljon gränsen ifall att vissa röster skulle anses ogiltiga.
I Sverige är det Respekt som samlar in röster till förslaget. 

Jag har själv precis gått in och gett One of Us min röst, för mina skattepengar inte ska gå till något som är moraliskt fel. Gör det du med så kan vi rädda liv!