Angela Merkel diggar vår Påve!

Tysklands förbundskansler Angela Merkel sade i en intervju med den katolska nyhetsbyrån KNA att hon efter att b.la. ha läst en intervjubok med påven, gillar honom:

”han sedan sitt ämbetstillträde gjort ett djupt intryck på mig genom sitt budskap och sitt sätt. Vid privataudiensen i maj fann jag honom vara en mångsidigt intresserad och välinformerad person, en präst som i hög grad var inriktad mot människorna och deras bekymmer. Samtalet med honom gjorde mig nyfiken. Jag ville veta mer om den ny påven och det var därför jag läste boken”.

Hon fortsatte med att säga:
”Jag skulle vilja uppmuntra kyrkorna att vara levande, att vända sig till människorna för att få dem att öppna sig för kristendomen.”