Alla är vi del av Kyrkan


Under onsdagens (2013-09-12) audiens sa påven inför ca 80 000 samlade 
"Alla är vi del av Kyrkan, som föder oss till tron som en mor föder sitt barn" 
Han fortsatte med att säga 
"Om du säger att du tror på Gud men inte tror på Kyrkan säger du att du inte tror på dig själv och det är en motsägelse... Alla deltar i Kyrkans moderskap, vi är alla Kyrkan: alla, så att Kristi ljus når jordens alla hörn."