5 bibelcitat om Ungdom!Du är mitt hopp, o Herre, min Gud,
min trygghet ända från min ungdom. (Ps 71:5)

Hur kan en ung man bevara sitt liv rent,
så att han håller sig till ditt ord?
Helhjärtat vänder jag mig till dig,
låt mig aldrig villas bort från dina bud.
Vad du har sagt bevarar jag i mitt hjärta,
så att jag aldrig syndar mot dig. (Ps 119:9-11)

Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. (1 Tim 4:12)

Ge inte efter för ungdomliga impulser. Sök i stället rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren med rent hjärta. (2 Tim 2:22)

Men jag svarade: ”Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala – jag är för ung!” Då sade Herren till mig: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig! Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig, säger Herren. (Jer 1:6-8)