Varför ska man gå till söndagsmässan egentligen?

Vår redaktör föreslog det här ämnet för mig för några dagar sen och hur enkelt det här ämnet än verkade så har jag gått runt hemma och tänkt på hur jag ska formulera mitt svar. Det enda som återspeglar vad jag tänker om den här frågan är: ”VARFÖR SKULLE DU INTE VILJA GÅ!?!?!?”. Men jag ska försöka vara seriös.
Utan söndagens Eukaristi kan vi inte leva. Vet ni inte att de kristna finns till för Eukaristin, och Eukaristin för de kristna?
sade martyren Saturninus. Vad är Eukaristin? Under Eukaristin förvandlas brödet och vinet till Jesu Kristi Kropp och Blod och vi, genom att gå till den heliga Kommunionen, blir ett med Honom. Vi möter Gud på det mest intima sättet och vi låter Honom förvandla oss. Det är i Eukaristin alla goda gärningar slår rötter, för vi kan inte göra goda saker utan Gud, och Gud är närvarande i Eukaristin. Jesu offer av sig själv på korset till Gud Fadern, som händer på nytt under varje mässa, överträffar alla offer och böner som vi någonsin skulle kunna göra, och genom att delta i mässan tar vi del av detta offer. 

Om vi ens kunde föreställa oss vad som händer under den heliga Mässan varje dag, skulle vi utan tvivel vara i kyrkan varenda dag. Den helige Benedikt av Nursia, sade med rätta: ”Ingenting får gå före gudtjänsten.” Mässan är det centrala i Kyrkans liv, och eftersom det är vi som bygger upp kyrkan och tillhör kyrkan så borde mässan också vara det centrala i våra liv.

”Varje helig Kommunion förenar mig djupare med Kristus, gör mig till en levande medlem av Kristi kropp, förnyar den nåd jag fick ta emot i dopet och i konfirmationen, och stärker mig i kampen mot synden.” –YouCat, 221. Mässan är den största nådekällan.

För en sann kristen är faktiskt ”söndagsplikt” ett lika opassande uttryck som ”kyssplikt” skulle vara för någon som är verkligt förälskad.
står det i YouCat. Att gå till kyrkan endast på söndagar är att endast uppfylla det minsta kravet. Ett annat krav från kyrkan är att bikta sig minst en gång om året. Jag tycker att det ger perspektiv när man tänker på hur de flesta helgon biktade sig en gång i månaden eller oftare. Man blir inte helig av att uppfylla det minimala. Gud älskar dig inte minimalt, utan oändligt.

Men varför är det så viktigt att gå till mässan just på söndagen? Varför kunde det inte finnas en ”tisdagsplikt”? Söndagen är ett påskfirande som återkommer varje vecka: det är dagen då Jesus återlöste oss från synden genom att återuppstå från de döda. På samma sätt som Eukaristin står i centrum av Kyrkans liv, så är söndagen centrum av Kyrkans tid.
Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten.(Mark 2:27) 
Det händer ofta att vi spenderar halva söndagen på att städa och tänker: Ja, vi ska ju inte arbeta på söndagen, men hur tänkte Jesus att vi skulle hinna med allt!? Söndagsvilan är dock skapad för vår skull, säger Jesus. Det eviga livet är det viktigaste i våra liv och söndagsvilan riktar vårt fokus till den eviga vilan i Gud. På så sätt är söndagen en gåva: det är en tid för vår helgelse.
Paula har även skrivit: