Slav under lusten!


Full av skam
Förnedrar min kropp med en man
Slav under lusten
Jag kan ju alltid bikta mig för synden
Byter ut Guds vilja mot min egen
Det är ju bara kärlek viskar djävulen
Kyrkan har fel vad gäller den punkten
Du är ju en god kristen egentligen
Men för varje otukts beröring jag låter ske
Vinner djävulen
För varje sexuell hängivelse 
Dyrkar jag kroppen istället för Herren
Förstår du inte att Han dog för dig? 
Skriker samvetet i själen
Sluta korsfäst Honom, sluta korsfäst Honom
Öppna upp ögonen för den sanna Kärleken 
Varje gång du ser skylten
”Några minuters kroppslig tillfredsställelse”
Eller ”Guds Eviga lycka”
Kommer dina steg att reflektera vem du egentligen vill dyrka