Man kan inte skilja Kristus och Kyrkan åt...

  I Sverige möter man ibland personer som kallar sig kristna men som inte vill tillhöra en specifik kyrka, då de antingen tycker att kristendomens splittring är fel eller att alla kyrkor är korrupta m.m. Men det är extremt svårt att vara kristen eller ja, omöjligt att följa Kristus utan att också tillhöra kyrkan som han själv grundande. I söndags lyfte papa Frankie fram frågan med en enkel tweet: 
"Man kan inte skilja Kristus och Kyrkan åt. Dopets nåd ger oss glädjen att följa Kristus i och med Kyrkan"