Vad är en encyklika?

Vår käre påve Frankie gav i fredags ut en encyklika med titeln "Trons ljus". Men vad är en encyklika

En encyklika är ett öppet brev skrivet av påven till kyrkan (till oss "vanliga" troende, präster, diakoner, nunnor, munkar, kateketer, lekmän m.m.). En encyklika handlar oftast om ett specifikt ämne och syftar till att hjälpa oss växa i tron, men det kan även inkludera ett klargörande kring den katolska läran som kan ha väckt debatt. Vill du läsa påvens senaste brev till dig, tryck här.