Varför är det viktigt att kunna sin tro?

Att kunna sin tro är viktigt, man kan aldrig veta för mycket och man lär sig mer och mer för varje dag som går. Det är viktigt att ta chansen att lära sig mer om sin tro när man får den, vare sig det är ett läger eller kanske en föreläsning. Jag som fortfarande går i skolan möts dagligen utav situationer då jag måste förklara varför jag tänker eller tycker på ett visst sätt på grund av min tro. Varför tror jag att Gud skapade oss alla? Hur kan jag tycka att abort är fel? Jag möts ofta utav sånna frågor och ofta är det bara att förklara min synvinkel, men ibland leder det också till en diskussion och det är just då det är så extremt viktigt att jag har kött på benen. Bara utav att läsa ungdomskatekesen lär man sig så mycket saker, som man behöver kunna för att få folk att förstå. Men det är inte bara viktigt att få andra att förstå, utan du själv måste också veta varför vi säger en viss bön eller varför mässan är som den är. Utav respekt till din katolska tro borde du själv kunna så mycket som möjligt och ha ett brinnande intresse av att lära dig mer. Ju mer du lär dig, desto närmre kommer du kyrkan och Gud. Så jag tycker att alla borde ha som mål att lära sig en ny sak så ofta som möjligt, även om det kanske bara är att ta reda på mer om ett helgon.Lydia har även skrivit: