Vad säger dina kläder om dig?

Ett hett omdiskuterat ämne bland katoliker är idag hur vi ska klä oss. Och med det menas inte endast i kyrkan, eller på stranden, men överhuvudtaget. Men för det mesta känns det som att folk fokuserar snarare på att döma andra istället för att tvärtom hjälpa till. Det är viktigare att motivera varför det är så viktigt att klä sig rätt, alltså att klä sig så ödmjukt som möjligt, än att räkna på exakt hur många cm av axlarna som man får eller inte får visa. Alla har vi våra synpunkter om klädsel, men jag tror att man ibland behöver öppna ögonen först och verkligen förstå sig på vad våra kroppar egentligen betyder för att kunna se varför det här är så viktigt. 

Vi är skapade till Guds avbild och alltså finns det en anledning till att på alla möjliga vis ha djup respekt till kroppen. Det är lätt att följa med strömmen och tro att saker och ting är rätt bara för att alla andra gör eller bär det. Och det gäller oss alla, och inte bara den tjejen eller killen du tänker på. Ibland förstår vi inte att vi själva felar, som påven Pius XII (1939-1958) en gång sade:
“How many young girls there are who see nothing wrong in following certain shameless styles like so many sheep. They would certainly blush with shame if they could know the impression they make, and the feelings they evoke, in those who see them.”
Olika kulturer säger olika om vilka kläder som är ”rätt”. Alltså kan det verkligen vara svårt att veta exakt vad som är rätt eller fel. Modet ändrar sig hela tiden, och det står ju knappast skrivet någonstans att till exempel shorts är fel om de är över knäna eller liknande. Ibland kan det vara svårt att se de dolda budskapen med vissa trender. Kläder är trots allt som ett eget språk, så vad vill du förmedla med det du har på dig? Lika mycket som hur man beter sig, pratar och dansar så säger kläderna en del om en själv! Det är viktigt att själv uppskatta om man kan känna att ens kropp är respekterad som den förtjänar i den klädsel och också det uppförande man bär. Vilket budskap man sänder ut och vilken inställning man har är alltså steg ett. Om man vet att man har en ödmjuk intention, som heller inte kan leda till att någon annan syndar på grund av vad man har på sig, så är man på rätt väg. Särskilt för kvinnor är det viktigt att betona att det är viktigt att man känner sig vacker, och inte klär sig i något enbart i förhoppningen om att locka till sig män på ett felaktigt sätt. För då sänker man sin egen självrespekt väldigt mycket. Om man vet värdet av sin kropp, så kommer man nog automatiskt att klä sig så att det anpassas till det, vare sig man tänker på det eller inte.

Mycket rör också naturligtvis den inre självkänslan man har och hur man blir behandlad av andra. Men det är viktigt att tänka på att vi alla är och ser olika ut, så man behöver inte alltid följa andras exempel exakt och man måste inte se ut precis som alla andra heller! En sak är klar och det är att kroppen betyder så mycket mer än det som är synligt i våra ögon. Om vi förstod det så skulle vi alla plötsligt kanske ändra åtminstone lite av vår syn på kläder och de budskap som de sänder ut! 
The human body is “God’s masterpiece in the visible world”; Jesus elevated the human body “to the rank of a temple and an instrument of the Holy Spirit, and as such must be respected.”
Kristina har även skrivit: