När kärleken vinkar på er...

När kärleken vinkar på er, följ den då, om än dess vägar är hårda o branta.

Och när dess vingar omsluter er, foga er då, om än svärdet som göms under fjädrarna kan såra er.
Och när den talar, tro på den, om än dess röst omintetgör era drömmar såsom nordanvinden ödelägger trädgården.

Ty liksom kärleken kröner er, så skall den korsfästa er. Liksom den hjälper er att växa, så tuktar den er. 
/ Kahlil Gibran

Ruzica har även lagt upp: