Kardinal eftersträvar företag som förbättrar!

Kardinal Turkson talade om god företagande vid den sjunde företagardagen med temat. Enligt Signum sade kardinalen:
"Framgång bör inte ske på underleverantörernas och deras företags, på kundernas, de egna medarbetarnas eller miljöns bekostnad, utan den bör istället bidra till bättre levnadsvillkor för människorna och till att främja deras utveckling. Den tredje principen, subsidiariteten, kräver att medarbetare delaktiggörs i stället för att tröttas ut genom att ansvars tas ifrån dem utan anledning.  Dessutom innebär det att stödja underställda när alltför stora krav ställs på dem, samt vårda och utveckla deras kompetenser, styrkor och förmågor" SIGNUM

Confessiones Nyhetsredaktion