Ditt hjärta - Guds spegel


Ditt hjärta - Guds spegel

Att se Gud behöver inte ha något att göra med visioner eller uppseendeväckande nådegåvor. Det kan vara ett enkelt och stilla medvetande om Guds närvaro, om att han är verklig. Det kan vara en orubblig tillit till honom som gör att du har en fast grund att stå på.

Att se Gud kan också vara en insikt och förvissning om att hela ditt liv vilar i Guds händer, att allt som sker är ett budskap från honom.

Eller kan det vara en djup insikt i människans längtan efter en oändlig kärlek och att endast Gud kan uppfylla denna längtan.

De renhjärtade kan se Gud redan i detta livet, eftersom hans rike är mitt ibland oss. Gud vill avspegla ditt hjärta. Men om spegeln är fläckad och nedsmutsad kan den inte återge Guds bild. Det är då inte Guds fel om du inte ser han.

Om du vill se och erfara Gud skall du låta ditt hjärta bli vad det från början var avsett att vara: en klar och ren spegel för honom som är kärlek och som älskar allt som finns till.

För att ditt hjärta skall återfinna sin ursprunglighet är det första steget att upptäcka och erkänna att du är en avgrund som ropar efter Guds oändlighet, och att du därefter tömmer det på alla surrogat som du försökt fylla det med. 

Ur boken "Idag är Guds dag" 365 texter 1 sida varje dag av Wilfrid Stinissen / katolsk präst, författare och karmelit