Charles Darwins ättling är katolik

Charles Darwins ättling har blivit en katolsk missionär. Laura Keynes, barnbarnbarn till den brittiske naturalisten skriver att hon  har gått med i "Catholic Voices", ett projekt vars syfte är att representera kyrkan i median. Keynes kom tillbaka till Katolska kyrkan efter en period av agnosticism.  
Hennes far är ateist och mordern som hade konverterat till Katolska kyrkan, blev senare buddist. Vid tonåren förlorade hon all kontakt med kyrkan och började först komma tillbaka till tron när hon påbörjade studier i filosofi vid Oxford.

Dawkins debatten med den nya ateismen inspirerade henne till att läsa mer om ämnet, där hon kom fram till:
“New Atheism seemed to harbour a germ of intolerance and contempt for people that could only undermine secular Humanist claims to liberalism”.
Hon skriver vidare: 
“If atheism’s claim to the intellectual high ground is bolstered by my ancestor’s characteristic ability to explore and analyse inconsistencies in the evidence, that same family characteristic led me towards a sceptical assessment of what can and can’t be known absolutely.”
Keynes skriver även om reaktionerna hon fick av sin familj & vänner när hon fattade sitt beslut att komma tillbaka till kyrkan. Ni kan läsa hela hennes artikel hos"The Catholic Herald".