Verklig makt består i att tjäna

För en kristen innebär framsteg att ödmjuka sig såsom Jesus gjorde, sa påven under mässan i morse

"Den verkliga makten är tjänstgöringen. Som han utförde, som inte kom för att bli tjänad men för att tjäna, och hans tjänstgöring var korsets tjänstgöring. Han ödmjukade sig ända till döden, döden på ett kors för oss, för att tjäna oss, för att rädda oss. Och det finns inget annat sätt för kyrkan att gå framåt. För kristna, betyder att gå vidare, betyder framsteg, att ödmjuka sig. Om vi ​​inte lär oss denna kristna regel, kan vi aldrig, aldrig förstå Jesu sanna budskap om makten."

"När en person intar en ställning som enligt världens ögon är en högre ställning, säger de: "Ah, här har denna kvinna blivit befordrad till president i denna organisation och här har denna man blivit befordrad ... ". Detta verb, att befordra: ja, det är ett trevligt verb, som man bör använda i kyrkan. Ja: här har hon blivit befordrad till korset, här blev han befordrad till denna förnedring. Detta är det sanna framsteget, det som gör att vi liknar Jesus!"

"Herrens väg är Hans tjänstgöring: vi bör efterlikna honom i hur han utförde sin tjänstgöring, tjänstgöringens vandring. Det är kyrkans verkliga makt. Jag vill i dag be för oss alla, att Herren ger oss nåden att förstå att kyrkans verkliga makt består i att tjäna. Och även för att förstå den gyllene regeln som han lärde oss genom sitt exempel: för en kristen innebär framsteg att ödmjuka sig, att ödmjuka sig. Vi ber om denna nåd."