Ingick lidande i Guds plan för människan?

Gud vill inte att människorna skall lida och dö. Guds ursprungliga avsikt för människan var paradiset: evigt liv och frid mellan Gud och människan och deras omgivning, mellan man och kvinna. 

Ofta känner vi på oss hur livet borde vara, hur vi borde vara, men i själva verket lever vi inte i frid med oss själva, vi gör saker av rädsla och för att vi inte kan kontrollera våra känslor, och vi har förlorat den ursprungliga harmoni som människan levde i med världen och ytterst med Gud. Bibeln uttrycker erfarenheten av detta främlingskap i berättelsen om syndafallet. Eftersom synden hade smugit sig in, var Adam och Eva tvungna att lämna paradiset, där de levt i harmoni med varandra och med Gud. Det slitsamma arbetet, lidandet, dödligheten och frestelsen att synda är tecken på att vi har förlorat paradiset.

//Youcat, 66