Fatima - Jungfru Maria ber dig att be

Maj kallar man för Marias månad, och denna månad är mycket viktig! Det finns två datum som man bör kunna, 13 maj 1917 och 13 maj 1981. Två platser Fatima och Rom. Marias uppenbarelse och attentat mot påven Johannes Paulus II.

Den 13 maj 1917 tvingade två starka blixtar nioåriga Lucia Abobora och hennes två kusiner, Francisco Marto sju år och Jacinta Marto fem år, att söka skydd i närheten av Cova da Iria, nära Fatima i Portugal. Men innan de tre hann fram stoppades de av en lysande boll som hängde över ett litet träd och de såg en vacker men allvarlig kvinna. Hela hennes uppenbarelse verkade vara formad av ett vitt ljus och barnen kunde se hur hon var klädd i en mantel som omgavs av ett gyllene sken och hur hon höll ett radband i handen. Hela kvinnan omgavs av det lysande klotet. Också kvinna presenterade sig för barnen och sa sig komma "från himlen". Hon talade portugisiska och svarade på alla frågor som barnen ställde till henne.

Fatima är en kallelse av Guds moder till en förnyad trosfasthet, ånger och bön, som är grunden till evangeliets budskap. Det är vår Herre som önskar att Hans Moder blir bättre känd och älskad genom att vörda Hennes Obefläckade Hjärta. Genom Henne finns freden för världen. Detta är en enkel väg till ett möte i evigheten med Gud och undvika straff under sin livstid här på jorden, för mänskligheten som förolämpad Gud mycket.
Inte bara i Fatima, men i La Salette och i Lourdes i Frankrike, i Akita i Japan, i Medjugorie i Kroatien och i några andra ställer som Maria har utvalt att uppenbara sig, upprepar Hon att vi måste be rosenkransen, varje dag. Vi måste göra det för att vörda Vår Moder och att det skall bli fred i världen.

Efter varje mysterium i Rosenkransen ber Vår Moder om bönen: "0 min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss frän helvetets eld, led alla själar till Paradiset." Genom varje Rosenkrans växer Marias styrka att krossa Ormens huvud och förstöra hans onda makt över världen. Det är vapnet mot det onda. Maria är här den nya Eva. Om alla bad så skulle världen blir frälst. Till sist skall Marias Obefläckade Hjärta segra.
Bönens kraft är så stor att den kan stoppa krig och upphäva naturlagarna. Rosenkransen är Jakobs stege som leder oss till Himlens port genom Maria som Förmedlaren. Den förenar oss med Gud, den heliga Treenigheten; Fadern, Sonen och den Helige Anden. Rosenkransen förenar oss med Jesu Heliga Hjärta och Marias Obefläckade Hjärta.

Rosenkransen, omvändelse, dyrkan av eukaristin, personlig hängivenhet till hjärtat av Maria, kan ändra inte bara oss, men hela världen. Vi måste lyssna till rösten av Vår Fru från Fatima, eftersom hennes röst fortfarande är giltigt. Det är ännu mer närvarande än någonsin tidigare. Marias uppmaning är inte en gångs grej. Vi måste hela tiden komma tillbaka till den. Vi måste ta det om och om igen. Hennes akut appell till omvändelse är ingenting annat än ett uttryck för hennes moderliga omsorg om ödet för den mänskliga familjen.

Fem månader efter attacken, träffade påven med troende i Petersplatsen. Då sade han: "Jag är återigen i tacksamhetsskuld till den heliga jungfrun och alla andra heliga. På den dagen kände jag denna extraordinära moderliga omsorg och uppmärksamhet, som visade sig vara mer
kraftfull än den dödliga kulan. Johannes Paulus II besökte sitt misslyckat mordförsök Ali Agca i en romersk fängelse Rebibbia. Under ett samtal med påven, mördaren undrade hur det gick till, att den Helige Fadern hade överlevt. Han var säker på att en väl utmärkt. Han visste att skyttet var dödliga, dödliga... och ändå inte dödas. Varför? Envist frågade påven: "Vad är det som alla alltid säger: Fatima?".

En hand hade riktat pistolen mot mig, men en andra hand har burit kulan. Totus Tuus Maria, jag är helt din, Maria – sade Johannes Paulus II i Fatima ett år efter den händelsen i Rom.

"Be mycket och gör offer för syndare för det är många själar som kommer till helvetet då det inte finns någon som gör uppoffringar för dem. Och be ofta med följande ord när ni gör en uppoffring: O min Jesus det är för kärleken till Dig, för syndares omvändelse och för gottgörelsen för de synder som begåtts mot Marie Obefläckade Hjärta".

"Fatima är en kallelse till omvändelse och en uppmaning att inte ha något att göra med "draken", vars svans har svept bort en tredjedel av stjärnorna på himlen och ned på jorden. Människans slutliga mål är Himlen, hennes sanna hem, där vår himmelske Fader väntar i Sin barmhärtighet och nåderika kärlek. I Sin moderliga omsorg kom den välsignade Jungfru Maria till Fatima och bad oss att sluta förolämpa Gud, vår Herre, som redan är så förödmjukad. Det är med en Moders sorg som tvingar Henne att tala till Sina barn. Deras slutliga öde står på spel. Av den orsaken bad Hon de tre herde barnen att:


"Be, be mycket, och gör uppoffringar för syndare. Många kommer till helvetet för att de inte har någon som ber för dem och gör uppoffringar för dem."

F. Witold har även skrivit: