Det är din skyldighet att förmedla tron med mod!

"Alla kristna har en skyldighet att förmedla tron med mod." 
Det var påvens uppmaning på fredagsmorgonen vid mässan i Santa Martakapellet. 
"När Kyrkan förlorar modet, går Kyrkan in i en ljummen atmosfär. De ljumma, de ljumma kristna utan mod... Detta gör Kyrkan mycket ont, för att ljumheten tar fäste i oss och problemen bland oss kommer. Vi har då inga horisonter, vi har inget mod och vi har inte mod att be till himlen och inte heller modet att förkunna evangeliet. Vi är ljumma.. Och vi vågar inte göra något åt de små sakerna i våra liv, som svartsjuka, avundsjuka, karriärism och går vidare i egoism.. Allt detta gör Kyrkan inte gott: Kyrkan måste vara modig! Vi alla måste vara modiga i bönen och utmana Jesus."