Är det sant?

”Är det en absolut sanning?” Om det är sant att det inte finns någon sanning, så finns det ju plötsligt en sanning, nämligen påståendet själv. Men då måste påståendet att det inte finns någon sanning vara falskt. Så om påståendet ”det finns ingen sanning” är sant, måste det vara falskt.