YOLO?


YOLO 

Ett väldigt vanligt uttryck bland ungdomar. Står för "You Only Live Once", på svenska: "du lever bara en gång". Uttrycket används flitigt av tonåringar i många olika sammanhang men hur skulle jag tolka YOLO i katolsk mening (enligt mig). Jo människan har en själ som är det dyrbaraste vi äger. Utan själen är vi inga människor, vi skulle vara som vilket annat djur som helst på denna planet. Det är vår själ som särskiljer oss från alla andra Guds skapelser.

Människokroppen existerar endast under en livstid och ruttnar bort efter döden, den återgår till jord. Själen däremot lever vidare antingen till ett vackert liv vid Guds sida eller tillsammans med Lucifer i helvetets slukande eldar. Livet tillsammans med Lucifer kan knappast kallas ett annat liv.
Jag tror på livet efter döden och att man endast kommer dit genom att ha eftersträvat att leva ett liv utan synd. Folk som har YOLO som motto tänker inte så mycket på morgondagen och på konsekvenserna som deras handlingar medför. Jag anser inte detta vara korrekt. Människan bör tänka sig för innan utförandet av en handling och alltid tänka på morgondagen.
Jessy har även skrivit: 

Hur reser man sig från ett svårt fall?