Varför älskar jag kyrkan?


Kyrkan har jag inte alltid älskat, men ända sedan jag tog beslutet att komma till Gud och arbeta för Gud har jag känt att jag vandrar på rätt "stig". Gud har spelat en jättestor roll för mig och min familj. <3
   Jag älskar Gud och kyrkan, hon som får min röst hörd och hon som får mig att känna mig trygg =) Kyrkan är en trygg plats för mig och det kommer den vara. Det är det enda stället som vi kristna och alla änglar kan fullborda Guds vilja.
   Ända sedan jag gått till kyrkan har jag också fått chans att resa utomlands och man kan säga att Gud uppfyller mina önskningar. St. Nikolaus måste verkligen ha bett inför Gud för mig, utan att jag ens behövt be Gud om någonting. =) 
Ritchelle har även skrivit: