Skynda att älska


Skynda oss  (Śpieszmy się)
f. Jan Twardowski

Skynda att älska människor, de försvinner så snabbt 
lämnar kvar sina skor och en döv telefon
Bara det oviktiga som en ko släpar
det viktigaste så hastigt att det plötsligt blir
Därefter tystnad, normal därför outhärdlig
Liksom renhet som enklast födds utav förtvivlan
När vi tänker på någon, lämnade ensamma

Var inte säker på att du ändå har tid, för säkerhet är osäkert
Berövar oss känslighet såsom all glädje
Kommer samtidigt, som patos och humor
Som två passioner som ändå är svagare än en
Snabbt försvinner och tystnar som en trast i juli
Som ett klumpigt ljud eller en kort nick
För att verkligen se, blundar de

Skynda att älska människor, de försvinner så snabbt
Och de som inte lämnar återvänder inte alltid
Fastän större risk att födas än att dö
Älskar vi ändå för lite och ständigt för sent 

Översatt av (polska) Paula