Påvens Påsk Predikan

Lyssna här: RealAudioMP3 Kära bröder och systrar i Rom och i hela världen, Glad Påsk!

Vilken glädje det är för mig att förkunna detta budskap: Kristus är uppstånden! Jag vill att det ska gå ut till varje hus och till varje familj, i synnerhet där lidandet är störst, på sjukhus, i fängelser.

Mest av allt vill jag att det kommer in i varje hjärta, för det är där som Gud vill så dessa goda nyheter: Jesus har uppstått, det finns hopp för dig, du är inte längre i syndens och ondskans makt! Kärleken har segrat, barmhärtigheten har segrat!

Även vi, liksom kvinnorna som var Jesu lärjungar, som gick till graven och fann den tom, kan vi undra vad denna händelse innebär (jfr Luk 24:4). Vad betyder det att Jesus är uppstånden? Det innebär att Guds kärlek är starkare än ondskan och själva döden, det betyder att Guds kärlek kan förändra våra liv och låta öknen i våra hjärtan blomstra.

Denna samma kärlek ifrån vilken Guds Son blev människa och följde ödmjukhetens och självutgivandets väg ända till slutet, ner till helvetet - till avgrunden av separationen från Gud - samma barmhärtiga kärlek har översvämmat med ljus Jesu döda kropp och förvandlat den, har låtit den gå in i evigt liv. Jesus återvände inte till sitt tidigare liv, till jordelivet, men gick in i Guds härliga liv och han kom dit med vår mänsklighet, och öppnade för oss en framtid fylld av hopp.

Detta är vad påsken är: det är uttåget, människans vandring från slaveri under synden och det onda till kärlekens och godhetens frihet. Eftersom Gud är livet, livet allena, och hans härlighet är den levande människan (jfr Irenaeus, Adversus Haereses, 4,20,5-7).

Kära bröder och systrar, Kristus dog och uppstod en gång för alla, och för alla, men uppståndelsens kraft, denna vandring från slaveri under ondskan till frihetens godhet, måste genomföras under alla tider, under vår konkreta existens i vår vardag. Hur många öknar, även i dag, behöver inte människan korsa! Framför allt, öknen inom oss själva, när vi inte har någon kärlek till Gud eller till vår näste, när vi inte inser att vi är väktare av allt som Skaparen har gett oss och fortsätter att ge oss. Guds nåd kan göra även den torraste marken till en trädgård, kan återställa livet till torra ben (jfr Hesekiel 37:1-14).

Så detta är den inbjudan som jag riktar till er alla: Låt oss motta Kristi uppståndelses nåd! Låt oss förnyas genom Guds nåd, låt oss vara älskade av Jesus, låt oss göra det möjligt för kraften i hans kärlek att förändra våra liv också, och låt oss bli delaktiga i denna nåd, som är kanaler genom vilka Gud kan vattna jorden, skydda hela skapelsen och göra så att rättvisa och fred blomstrar.

Och så ber vi den uppståndne Jesus, som förvandlar döden till livet, att förvandla hat till kärlek, hämnd till förlåtelse, krig till fred. Ja, Kristus är vår fred, och genom honom ber vi om fred för hela världen.

Fred i Mellanöstern, och i synnerhet mellan israeler och palestinier, som kämpar för att hitta överenstämmelsens väg, att de villigt och modigt återupptar förhandlingarna för att avsluta en konflikt som har pågått alltför länge. Fred i Irak, att varje våldshandling kan upphöra, och framför allt för kära Syrien för dess folk som sliter under konflikter och för de många flyktingar som väntar på hjälp och tröst. Hur mycket blod har inte flutit! Och hur mycket lidande måste det fortfarande finnas innan man finner en politisk lösning på krisen?

Fred för Afrika, som fortfarande är skådeplatsen för våldsamma konflikter. I Mali, må enhet och stabilitet återställas, i Nigeria, där attacker tyvärr fortsätter att allvarligt hota livet för många oskyldiga människor, och där ett stort antal personer, inklusive barn, hålls som gisslan av terroristgrupper. Fred i östra Demokratiska republiken Kongo, och i Centralafrikanska republiken, där många har tvingats lämna sina hem och fortsätta att leva i rädsla.

Fred i Asien, framför allt på den koreanska halvön: må meningsskiljaktigheter övervinnas och en förnyad anda av försoning växa.

Fred i hela världen, som fortfarande splittras av girighet som söker efter enkel vinst, sårad av själviskhet som hotar människors liv och familjer, en själviskhet som fortsätter inom människohandeln, den mest omfattande formen av slaveri under det tjugoförsta århundradet. Fred i hela världen, söndersliten av våld kopplad till narkotikahandeln och den orättfärdiga exploateringen av naturresurser! Fred på vår jord! Må den uppståndne Jesus ge tröst till offer för naturkatastrofer och göra oss ansvariga väktare av skapelsen.

Kära bröder och systrar, till alla er som lyssnar på mig, i Rom och i hela världen, tar jag upp psalmens inbjudan: ”Tack Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd, Sjung, du Israels folk: evigt varar hans nåd.” (Psaltaren 118:1-2). 


Hämtat från Vatikanradion