Born this way?
Man hör allt för ofta i debatter om homosexuellas rättigheter om att få gifta sig och i debatter om homosexualitet att väldigt många homosexuella är födda med sin sexuella orientering. Gud skapade dem på ett sådant sätt menar man. Med detta menar man att man inte kan kritisera någon för något som de föds till att vara och att därför homosexualitet därför skall bli lika högt värderat som heterosexualitet.

Själva argumentet i sig är irrationellt hur mycket Lady Gaga än sjunger "Born this way." Att vara född med vissa beteendemässiga anlag betyder inte att de är goda, moraliska eller rätta i Guds ögon. Jag till exempel föddes som en otålig, självcentrerad, oförlåtande och girig lögnare. Detta betyder inte att dessa anlag är något som jag borde uppmuntra och försöka odla.

Man behöver inte titta längre än till närmaste treåring som inte får som denne vill innan man hittar dessa syndfulla beteenden i fullt blom. Den amerikanske teologen Reinhold Niebuhr gick så långt och menade att ”läran om arvsynden är det enda empiriskt verifierbara läran i den kristna tron.”

Våra naturliga anlag är något som varje ansvarsfull förälder arbetar hårt med att ändra i sina barn, och som varje ansvarsfull vuxna människa borde arbeta med att ändra i sina egna liv.

Med detta sagt, så menar jag helt enkelt att enbart för att man föds på ett sätt behöver det inte betyda per automatik att det är något som är gott eller rätt. 

Patrik har även skrivit: