25 april: Evangelisten Markus

25/4: 


Idag firar kyrkan evangelisten MARKUS festdag. Om honom vet vi litet eller mycket beroende på hur man ser på fornkyrkans upplysningar. Bedöm själv:

Den helige biskopen Irenäus av Lyon (28/6) skriver omkring år 180:

Matteus författade ett evangelium bland hebreerna på deras språk samtidigt som Petrus och Paulus förkunnade evangeliet i Rom och grundade församlingen där. Efter deras död överlämnade Markus, Petrus lärjunge och tolk, en nedteckning av Petrus förkunnelse till oss. 

Biskopen Papias i Egypten, som hade lyssnat till apostlarna eller i alla fall till deras lärjungar (en av dem är kanske den mystiske ”gamle” som står som författare till Andra och Tredje Johannesbrevet i Nya testamentet), skrev flera decennier innan Irenäus (ca år 125):

Detta sade ”den gamle”: När Markus blev Petrus tolk, skrev han noga ned allt han upptecknat av Kristi ord och gärningar, dock inte i ordning. Ty han hade varken hört eller följt Herren men följde senare Petrus. Denna undervisade i korta berättelser, men inte för att göra en ordnad framställning av Herrens ord. Därför gjorde sig Markus inte skyldig till något fel när han bara nedtecknade en del allteftersom han mindes. Men en sak var han angelägen om, nämligen att inte utelämna något av det som han hört eller återge det fel. 

Ännu tidigare (ca år 100) skriver den helige Clemens i Rom, den tredje påven, som bör ha känt både Petrus och Markus personligt:

Petrus predikade ordet offentligt i Rom och förkunnade evangelium genom Andens ingivelse. Då uppmanade hans många åhörare Markus att skriva ned det som sagts eftersom han hade följt med Petrus en lång tid och kom ihåg vad han sagt. Han gjorde så och lämnade evangeliet till dem som bett om det. När Petrus fick veta detta gav han inga råd vara sig för att hindra eller uppmuntra honom. 

Dessa tre citat återges av kyrkohistorikern Eusebius, som skriver omkring år 325 (finns i svensk översättning på bokförlaget Artos). Själv sammanfattar Eusebius sina källor så här:

I Petrus åhörares sinnen lyste tron glans så starkt att de inte nöjde sig med att lyssna en gång för alla och få det gudomliga ordet enbart i muntlig form. Åter och åter bönfall de Petrus följeslagare Markus, vars evangelium vi äger, att han skulle skriva ned den muntligt meddelade läran, och de gav sig inte förrän de övertalat honom. På så sätt åstadkom de att det som kallas Evangelium enligt Markus blev skrivit. När aposteln fick veta detta genom en uppenbarelse av Anden, blev han glad över människornas stora iver och bestämde att skriften fick läsas i kyrkorna. Clemens har återgett berättelsen om detta i sjätte boken av ”Lapptäcket” och hans vittnesbörd bekräftas av biskop Papias i Hierapolis. Petrus omnämner Markus i sitt första brev som han ska ha skrivit i själva Rom. 

Mycket tidigt identifieras Markus dessutom med den unge Johannes Markus, i vars mammas hus i Jerusalem urförsamlingen brukade träffas (Apg 12:12) och också med honom som ledsagade Paulus och Petrus på deras resor (Apg 13:5 och 1 Pet 5:13). Paulus var besviken på denne Markus som han tyckte svek honom mitt i arbetet (Apg 13:13 och 15:37-39) – men möjligtvis blev de försonade senare när Paulus var i fängelse i Rom, vilket Kol 4:10 tyder på. Den unge mannen i Getsemane som flyr naken när soldaterna fängslar Jesus (Mark 14:51-52) har också setts som Markus själv. Allt detta är dock osäkert eftersom namnet Markus var väldigt vanligt på den tiden. 

Fornkyrkan berättar i övrigt att evangelisten blev biskop i Alexandria och där dödades som martyr. Det är högst troligt. På 800-talet tog två köpmän med sig hans reliker till Venedig, antagligen för att rädda dem från härjande muslimer. Relikerna lär ännu finnas i den bedövande vackra Markuskyrkan på Markusplatsen där. Men långt viktigare än Markus ben är hans bok. Fira honom dag idag genom att läsa den!

Kyrkans bön på denna dag:

Himmelske Fader, du gav den helige Markus nåden och äran att förmedla glädjebudet om din Son. Låt oss bli trogna lärjungar som följer i Kristi spår i allt. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

-Björn Håkonsson