22 april: Opportuna

22/4: Den heliga abbedissan OPPORTUNA (Frankrike) upplevde en gång att en bonde stal en åsna från hennes kloster och inte ville medge det. Då bad hon till Gud och nästa dag var bondens åker överströdd med salt. Då omvände han sig, gav systrarna åsnan (och den ödelagda jorden). Opportuna dog idag, år 770, i Frankrike, i chock när hon fick veta att hennes bror, den helige biskopen Chrodegang, hade mördats på väg till klostret. Mordet hade planerats av den man han själv insatt som vikarie under sju års tid, då han skulle vara i Rom. I en vision hade hon fått se att det skulle ske, men kunde inte förhindra det. Gud styr världens gång. Vi förstår inte allt som händer och ibland gör det ont.

Min bön idag:

Heliga Opportuna, be för alla som måste se på medan ondskan härskar. Må de inte förtvivla utan få modet att kunna resa sig och gå vidare i tillit till Gud, trots allt. Amen.

-Björn Håkonsson