19 april: Den helige Alphege

19/4: 

”Det är bättre för en man att förbli i världen än att bli en ofullkomlig munk” 

sa den stränge munken ALPHEGE som så småningom blev ärkebiskop av Canterbury. När danska vikingar år 1011 intog staden krävde de en stor lösensumma för honom. Han vägrade att stödja deras begäran. Då kastade sig en flock berusade danskar fram och högg ihjäl honom. 100 år efter öppnades graven. Biskopens kropp var oförstörd och det principfasta helgonet vördades av alla efterföljande generationer – även av danskarna som nu hade blivit kristna på riktigt.


- Björn Håkonsson