Sparring med Bibeln och katekesen

Om du vill vara en god katolik så bör du läsa Bibeln. Men Kyrkan ger oss även rådet att ”den heliga Traditionen, den heliga Skriften och Kyrkans läroämbete …är så sammanlänkade och sammanfogade att den ena inte kan vara utan den andre.” (Dei Verbum, Kap. II, Par. 10).

Att kombinera både Skriften och Traditionen är ett väldigt katolskt sätt att läsa Bibeln på. Om den heliga Skriften och den heliga Traditionen är så intimt sammanlänkade så vore det att läsa den ena i ljuset av den andre som att dricka djupt ur den källan av tro som Kyrkan har att erbjuda. Detta är speciellt viktigt och otroligt nyttigt nu under Trons år.

Men hur gör man detta på ett lätt och effektivt sätt? Greppa Bibeln och Katolska Kyrkans Katekes så skall jag gå igenom detta.

Bibeln
Idag läser vi t.ex. från Mark 12:28-34.

I denna läsning får Jesus en fråga från de skriftlärda som intressant frågar Jesus om vilket som är de största budet. Jesus svar är det som populärt brukar kallas för det dubbla kärleksbudskapet.

Evangelietexten lyder som följer:
Vid den tiden kom en av de skriftlärda fram till Jesus och frågade honom: »Vilket är det viktigaste budet av alla?« Jesus svarade: »Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren vår Gud är den ende Herren, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv.Något större bud än dessa finns inte.« Den skriftlärde sade: »Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.« När Jesus hörde att mannen svarade klokt, sade han: »Du har inte långt till Guds rike.« Sedan vågade ingen fråga honom mera.

Att läsa Evangeliet kan skapa en hel del frågor. Det kan finnas visa delar i texten som inte är alldeles för uppenbara för oss.

Katekesen
Genom att använda sig av Citatregistret i slutet av Katekesen kan vi kolla upp var i Katekesen denna del av Evangeliet finns att finnas.

Om du inte hittar Citatregistret i Katekesen så kan du leta efter fråga 2865 i Katekesen. Citatregistret börjar direkt efter den.

Vi hittar att det finns fem citationer om dagens Evangelieläsning i Katekesen.

Vi tar oss en närmare titt på den första av dem, 575, som  dessutom sammanfattar hela läsningen och inte utvalda delar. Där finns att läsa följande:

Många av Jesu ord och gärningar blev alltså till ett ”tecken som skall bli motsagt” för de religiösa myndigheterna i Jerusalem. Johannesevangeliet kallar dem ofta ”judarna” – oftare än det använder denna benämning för Guds folk i sin helhet. Förvisso var hans förbindelser med fariseerna inte helt och hållet av fientlig art. Det är fariseerna som varnar honom för den fara han svävar i, Jesus berömmer några av dem, som t.ex. den skriftlärde i Mark 12:34, och han intar vid upprepade tillfällen måltider hos fariseer. Jesus bekräftar några lärouppfattningar som han delar med denna religiösa elit i Guds folk: de dödas uppståndelse, vissa former för religiöst liv (allmosa, bön och fasta) och vanan att vända sig till Gud som till sin Fader, den centrala ställningen för budet om kärleken till Gud och till nästan).

Här lär oss helt enkelt Katekesen om Jesu förhållande till Fariseerna och de skriftlärda och att den 
i många fall var bra. Något som jag kanske inte tänker på som det första när jag läser den delen. Jag har ju för mig att Jesus mest skällde på de skriftlärda och fördömde dem. Men kanske blir smått förvirrad. Men att vara förvirrad betyder bara att vi inte förstår, men det betyder också att vi stirrar på ett tillfälle att faktiskt lära oss något. Om man bara läser saker som man förstår så kanske man får information men man kommer aldrig få förståelsen. Så var inte rädda för att inte förstå eller att hänga med. Ta chansen istället!

Ljuvlig symfoni
Så hjälper Katekesen oss att förstå historien bättre? Låt oss ta en titt på de återstående av Katekesens paragrafer som citerar denna text. 

I paragraf 228 kan vi lära oss att Jesus citerar gammaltestamentliga texter. Vi lär oss att Gud inte kan kallas för gud om Han har en jämlike. Gud är en.

Vi fortsätter med att ta oss en titt på paragraf 202 där vi lär oss att det inte finns någon motsättning att tro på en treenig Gud och en enda Gud. Att tro på Fadern, Sonen och den helige Ande delar inte upp eller splittrar den ende Guden. 

Paragraf 129 lär vi oss hur vi skall läsa det nya testamentet i relation till det gamla. Vi kan bara förstå båda i ljuset av den uppståndne och levande Kristus. 

Slutligen lär oss paragraf 2196 att Paulus i sitt brev till Romarna bekräftade vår Herres ord om att älska sin nästa. 

Vi lär oss helt enkelt ur detta att Jesus inte alltid var i klinch mot de skriftlärda utan i många fall satt ner och åt med dem, diskuterade och även berömde dem. Jesus, det levande Ordet, uppmanar oss till att älska varandra så som Han älskar oss. Han som valde att dö för oss på Korset av kärlek för oss. Han citerade delvis gammaltestamentliga texter för att få fram en poäng och därmed fick han även de skriftlärda intresserade. Vi börjar förstå hur stor Guds kärlek för oss verkligen är. Är det något som man lär sig genom att läsa Bibeln och Katekesen på detta sätt är så är det att man börjar förstå vikten av bön och ett liv i relation med vår Herre. 

Så hur gör man?
Allt man behöver är 20 minuter, en bibel och en katekes för att köra en rond av sparring med bibeln och katekesen.

1.) Gå någonstans där du kan be. Ta med Bibeln och katekesen.

2.) Ta en passage från Skriften, eller enbart en enda mening från Skriften. Leta reda på den i Citatregistret i katekesen.

3.) Läs bönfullt alla refererade delar. Om de är för många begränsa det du läser eller fokusera på de referenser som inte känns fullt vettiga vid första anblicken. Läs dessa igen bönfullt och be att Gud lär dig.

4.) Varför inte delge alla genom din egna blogg eller i kommentarsfältet nedanför om dina erfarenheter av att be Skriften tillsammans med katekesen. 

Några passager att börja med:

Joh 6:54

Luk 1:37

Jer 31:31-34

1 Mos 3:15

Luk 3:21

Jes 43:1-7
Det är bara att börja svinga loss och inte vara rädd för att bli knockad.