Påven och Patriarken


Papa Frankie och Patriarken av Konstantinopel, Bartholomaios I, ska tillsammans besöka Jerusalem under de kommande åren. Patriark Bartholomaios tillhör de mest respekterade inom den ortodoxa kyrkan och är känd för sitt arbete i miljöfrågor (där han har fått smeknamnet "den gröne Patriarken"). Signum skriver:

"Mötet skall ske till minne av det första mötet mellan en påve och en ortodox patriark i Jerusalem för 50 år sedan. När påven Paulus VI och patriarken Athenagros möttes i januari 1964, var det första gången sedan kyrkosplittringen 1054 som kyrkoledare från Öst och Väst träffades för att inleda en ekumenisk dialog."

Wohoo! :)