Om Tro...


Vi kan inte deklarera vår tro med hjälp av ord, det behövs handlingar. När man bara talar om Gud eller tillkallar Hans Helige Namn, kan man inte försäkra sig om en frälsning – utan man måste göra någonting!

Böner är inte magiska ord som automatiskt leder till en önskad effekt. När du säger att Gud är min Herre betyder det att du är en anhängare till Honom, att du underkastar dig Guds välde och du lever i enlighet med Hans vilja. När du säger att Gud är min Herre betyder det att du lyssnar till Guds ord och inför dem i handling.

Gud talar till oss många gånger per dag. Guds ord är fullt av visdom och kärlek. Om vi tar emot Guds ord till vårt hjärta, så kan vi bygga vårt liv på en stark grund.  Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund – säger Herren, (Matt 7:24-25).

Att acceptera eller förkasta dessa ord bär en välsignelse eller en förbannelse. I femte Moseboken står att det att Gud sade: Se, jag förelägger er i dag välsignelse och förbannelse: välsignelse, om ni hör Herrens, er Guds bud, som jag i dag ger er, och förbannelse, om ni inte hör Herrens, er Guds bud… (se 5 Mos 11:21).

Ibland tror man mer på sig själv och det andra människor säger än på Gud. För en del är det först när deras liv faller ihop som de inser att de har byggt sitt liv på sand, på en mänsklig illusion.
Det var så med syster Margarets Mehrens liv. När hon var 15 år gick hon med i den nazistiska ungdomsorganisationen. För henne och för hennes kamrater var Adolf Hitler en idol, en förebild och en auktoritet. Hon trodde på det samhället och hennes kamrater sa till henne. Men med tiden fick hon klart för sig hur det verkligen var, vad Hitler hade gjort. Det kom som en chock för henne. Hon insåg att Hitler inte är en god landsledare utan en massmördare. Vid den tiden slutade hon att tro på andra människor, på Gud och på hela världen.

En dag bröt Margaret ihop och bad Gud om hjälp: Gud, om du finns, ge mig ett litet tecken. Hon väntade inte passivt, utan sträckte sig efter Bibeln och läste hela. Det lämnade inget intryck henne, hon började läsa det igen, men fick liknande resultat. Bibeln gick på hyllan. Tills en natt då hon fick en känsla av att hon måste slå upp i Bibeln. När hon började läsa fick hon plötsligt en uppenbarelse, som hon skriver om: Något hände med mig när jag läste Jesu ord. Jag var säker på att han finns. Jag visste att han är här, även om jag inte kunde se eller höra honom. Jesus var mer verklig för mig än allt som omgav mig- möbler, böcker, blommor. Jag kände mig inte längre ensam. 

Några år senare skulle hon bli nunna i Franciskanorden. Idag är syster Margaret Mehren är en missionär i Sydafrika där hon undervisar i en katolsk skola. Hon hittade meningen med livet när hon byggde sin grund på Guds ord.

Det räcker inte med att bara lyssna till Jesus ord. För att de ska kunna bilda grunden i vårt liv är vi kallade till att använda dem på ett konkret sätt, införa dem i handling. Tron utan gärningar är död, skriver Helig Jakob i sitt brev. Vi måste ta Guds ord till hjärtat och fundera över dem och hitta sätt att verkställa dem. Därför är det viktigt att man ställer sig själv frågan ”På vilket sätt kan jag använda mig av Guds ord i mitt liv?”

Gärningarna måste sen gå hand i hand med bönen. Det räcker exempelvis inte att be för en bättre hälsa om du fortfarande röker cigaretter, eller har problem med alkohol. Om du vill vara en god katolik, en av Jesu lärjungar, bör du varje dag kämpa med dig själv, varje dag eftersträva att bli en bättre människa och ständigt omvända dig. Bli människan som inte gräla med andra, som även när du ibland faller i synd, kämpar för att ställa dig upp igen och som försöker leva ett heligt & kärleksfullt liv.

Bygg inte ditt livshus på pengar och makt utan likt Kristi lärjungar, bygg ditt hus på kärlek, även när det är svårt (för det kommer att vara svårt). Den Helige Ignatius sade: Tag Herre all min frihet, mina tankar, mitt minne, hela min vilja. De är alla saker du har gett mig. Till Dig, Herre tror jag. Allt är ditt, gör med det enligt Din vilja. Ge mig bara Din kärlek och Din nåd. Det räcker för mig.

Vad bygger du ditt liv på? På ostadig sand eller på en stark klippa? 

Om du funderar på olika saker eller vill prata med mig, så skicka iväg ett meddelande till mig på FB (sök på Witold Mlotkowski).

F. Witold har även skrivit: