Nya medlemmar värvades på SUKs årsmöte


Under SUKs årsmöte i Marielund spreds Confessiones anda till alla de mötessugna ungdomarna, vilket ledde till att hela fem nya skribenter hoppade på Confessiones tåget. Här är några bilder från mötet.