Johannes av Gud

‎8/3: Klagar du ständigt över ditt öde istället för att få något gott ut av det? Då bör du lära av den helige JOHANNES AV GUD från Granada, som gav allt till de fattiga, ansågs tokig och spärrades inne på ett av medeltidens förfallna sjukhus. Han satta genast igång att vårda de sjuka, och när han släpptes efter en tid saknade personalen den ivrige volontären. De ruttna förhållanden han såg fick honom att själv grunda ett sjukhus med förbättrade normer för hygien och behandling. Medhjälpare kom till och de grundade en sjukhusorden. Mannen som alltid genast hjälpte vem som helst i nöd, dog idag, år 1550. Här i fastetiden bör vi kristna avstå från någon vanlig njutning, t.ex. god mat. Men varför inte också kontakta någon du känner som är sjuk? Ge en stunds vänlig uppmärksamhet. Det är större än att avstå från mat.Kyrkans bön på denna dag:

Gud, du gav barmhärtighetens Ande åt din tjänare Johannes. Låt oss, som han, i handling visa vad kärleken är och räknas bland de utvalda i ditt rike. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
//Diakon Björn