Jesus talade ofta i bilder...

Jesus talade ofta i bilder till sina lärjungar och de förstod det. Det finns inga pinsamma situationer i Bibeln där Jesus säger ” jag världens ljus”(Joh. 9:5) och lärjungarna svarar ”Men nu hittar du på, du är ju en människa!” När Jesus säger ” Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad.”(Joh. 10:30) letar ingen efter handtaget.  Ingen skrattar när Jesus säger ”Jag är den sanna vinstocken.”(Joh. 15:1) Det framgår klart att Jesus talar i bilder.

Så vad menade Jesus när han sade: ”Ta detta, det är min kropp.”(Mark. 14:22)? Var det bara en bild? Lärjungarna var lugna när han sa det, de ställde inga frågor som om det var en vanlig symbol. Men är det verkligen en symbol?

För att hitta svaret på den frågan måste vi gå från lärjungarnas första kommunion till deras kommunionsundervisning.

Efter att Jesus hade förvandlat vatten till vin i Kana och delat ut bröd till fem tusen man och visat sina lärjungar att han är Gud genom att gå på vatten, började den svåraste delen av undervisningen.

Jesus börjar: ”Sannerligen, jag säger er: Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.”(Joh. 6:32). Och Han slutar inte här. Han fortsätter. Skulle Han fortsätta förklara det här om och om igen, ifall det här bara var en symbol han pratade om?

”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Men som jag har sagt er: ni har sett mig och tror ändå inte.”  (Joh. 6:35-36)

När man läser vidare, ser man hur Judarna var förargade över hans ord. ”Judarna förargade sig över att han hade sagt: ”Jag är brödet som har kommit ner från himlen”, och de sade: ”Är det inte Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen?” (Joh. 6:41-42)

Det är det här jag pratade om i början. De visste att brödet inte var en symbol. Det frågade inte ens om det. Det enda de ville få förklarat var hur Jesus kunde komma från himlen. De tog alltså hans ord bokstavligt, och Jesus protesterar inte. ”Jag är livets bröd.” säger han till dem ”Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.” (Joh. 6:48-51)

”Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet.” (Joh. 6:53-58).

Det var svårt att förstå. ”Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade: ”Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?” (Joh. 6:60) ”Många av hans lärjungar [drog sig] tillbaka och ville inte längre följa med honom.” (Joh. 6:66) Och det är fortfarande svårt att förstå. Kanske är det rent av obegripligt för oss. Många gör nu som då och lämnar kyrkan för att de inte förstår. Men vi måste komma ihåg vad Jesus sade. Om vi är kristna, men klarar inte av att lyssna på självaste Jesus, vem är det då vi tror på egentligen? Om vi tror på att Jesus uppstod från de döda, men inte att han kan förvandla en bit bröd till sin Kropp, så är det någonting som gått snett.


Vi måste komma ihåg att det är Gud vi möter i Eukaristin. Och om vi helt och hållet skulle begripa vad som händer på altaret, så skulle det inte vara Gud som kom ner till oss för vi kommer aldrig att begripa Gud med våra mänskliga hjärnor. Om vi säger att vi förstår allt, förstår vi inget alls.
/(polska) Paula 
Paula har även skrivit: