Jag har haft tur...


Jag har haft tur!
Jag följer inte efter grupptryck, jag har alltid haft någon sorts längtan efter Gud inom mig, jag har alltid haft möjligheten att fördjupa mig i tron. Saker som inte är bra för mig har jag aldrig längtat efter. Jag har alltså haft tur.

Men är det verkligen tur eller är det någonting annat?
Jag hade aldrig riktigt funderat på det, men det slog mig för inte alls länge sen att det inte alls handlar om tur. Det handlar om nåd.


Jag har de senaste dagarna förstått att mitt liv ser ut som det gör tack vare bön. Någon har bett för mig; min mamma, mormor eller prästen som döpte mig. Det kunde vara en främling på andra sidan jorden som offrade någonting för syndarnas omvändelse. Och Gud lyssnade. Han lyssnar alltid när det vi ber om är gott.

Att mitt liv ser ut som det gör är inte tack vare mig. Faktumet att jag fortfarande är katolik beror inte på att jag är otroligt stark och duktig utan på att Gud har lyssnat på någons böner och styrkt mig. Och hur ofta har jag istället för att vara ödmjuk och tacksam, känt mig lite högmodig?

Jag har aldrig riktigt förstått vad det innebär att ”be för syndarna.” Det är svårt att föreställa sig vilka syndare man ska be för, samtidigt som det är lätt att peka ut människor eller samhällsgrupper och klassificera dem som syndare. Men sanningen är att vi alla är syndare. Alla. Därför föreslår jag att vi för ett tag ställer om frasen ”be för syndarnas omvändelse” till ”be för våra medmänniskors eviga liv” för det är vad det egentligen handlar om. Att få människor till himlen. Att få människor älska Gud, att göra dem lyckliga.

Istället för att göra bönen för syndarna en gärning av högmod, måste vi göra den till en kärleksgärning som för oss närmare till andra. Vi kommer komma varandra så mycket närmare varandra när vi inser att vi är beroende av varandras bön och kärlek!

Fastan pågår fortfarande och mitt förslag är att du varje morgon öppnar en atlas och läser den första platsen som dina ögon faller på, så offrar du din dag och alla dina goda gärningar och böner från den dagen för en person som bor på just det stället.
Tillsammans kan vi förändra världen!