Topp 5 sätt att sprida din tro!


Confessiones redaktion har gett oss skribenter ett tema som vi kan inspireras av när vi skriver - och denna veckas tema är: Hur kan man på bästa sätt sprida tron?
Här är min Topp 5 lista på hur man kan bäst gå tillväga när man delar med sig av tron till andra (och några misstag jag brukar göra och som du kan undvika).

   1. När någon har frågor om tron och/eller ett väldigt känsligt ämne:
          Besvara frågorna eller frågan på ett värdigt sätt och få inte damp-ryck som jag ibland brukar få.
   2. Om en kristen person från en annan kyrka som inte tror på den katolska tron hånar dig:
Följ inte personen på samma spår (som jag brukar göra) utan hänvisa till citat i Bibeln (det här förutsätter att du kan din Bibel). Undrar personen om något som inte finns att hitta i Bibeln så fråga dem om han eller hon tror att Gud skulle tillåta att alla kristna fram till Luthers tid (på 1500-talet) skulle ha helt missuppfattat Hans budskap (tänk alla förlorade själar)? -.- Avsluta med en påminnelse om vem som grundade den katolska kyrkan och att utan den katolska kyrkan (vägledd av den Helige Anden) skulle Bibeln aldrig har blivit sammansatt.  Sen spring därifrån medan de smälter dina ofattbara ord (vänd tillbaka sen och säg Sola Scriptura finns inte någonstans i Bibeln… gå sedan långsamt bort…. Steg för steg…).
   3. Om en person som har läst bibeln fler gånger än du själv, men ändå ställer frågor om vanliga missuppfattningar?
           Säg bara att det var just därför Jesus valde att bilda en kyrka med biskopar lett av en Påve (Petrus)…  Påven tillsammans med sina kardinaler och biskopar äter, sover och lever för att vara apostlar som ska hjälpa folket att förstå Guds bud till oss.
   4. Om din lärare (likt de flesta religionlärare) snackar skit om katolska kyrkan framför hela klassen:
           Stå på dig så länge du går på universitet, annars låt ämnet vara eftersom trots att skolverket säger att "lärare får inte sätta betyg utefter en elevs beteende"; vet vi ju alla att lärare blir påverkade av elevens beteende och åsikter. Gillar läraren dig får du bra betyg medan om du visar ett oacceptabelt beteende enligt läraren sjunker dina betyg. Tror ni inte mig? Varför har man anonyma tentor på universitetet?
   5. Om någon frågar dig "om du skulle kunna dö för din tro?"
          Svara JA (och mena det!). För det kommer leda till att deras reflektera över varför du skulle det? På både gott och ont. 

Så till sist! Vad mer behöver jag säga?! Var bara dig själv och visa dig stolt över att vara kristen. Våga göra korstecknet på en allmän plats; gör det värdigt och visa att du inte skäms över din tro. Du ska visa att du är stolt över att vara katolik i frågor som "abort", påveämbetet osv... Lär känna Bibeln så att du kan ge svar på tal när du konfronteras av en annan kristen, för att visa att "påven sitter rätt där han ska sitta" och "abort är alltid fel" etc...